31 Bibelsitater til lovprisning - 1. samling

(Bibelen 2011© Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.)
 
Psalms 41:12-14 (Bokmål) Når fienden ikke får triumfere over meg,
vet jeg at du har din glede i meg.
Fordi jeg er hel, holder du meg fast,
du lar meg alltid stå for ditt ansikt.
Velsignet er Herren, Israels Gud,
fra evighet til evighet!
Amen! Ja, amen!
 
Psalms 18:2-4 (Bokmål) Herre, du min styrke, jeg har deg kjær.
Herren er mitt berg og min borg og min befrier,
min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.
Han er mitt skjold og min frelse,
min styrke og mitt vern.
Jeg ropte til Herren, han som får lovsang,
og jeg ble frelst fra mine fiender.
 
Psalms 30:12-13 (Bokmål) Du vendte min dødsklage til dans,
du tok sekkestrien av meg
og kledde meg i glede.
Derfor synger jeg din pris og er ikke stille.
Herre, min Gud, jeg vil alltid prise deg.
 
Psalms 66:19-20 (Bokmål) Men Gud har hørt!
Han vendte øret til min bønn.
Velsignet er Gud.
Han la ikke min bønn til side
og tok ikke sin godhet fra meg.
 
Psalms 57:12 (Bokmål) Vis deg høy over himmelen, Gud,
vis din herlighet over all jorden!
 
Psalms 59:17-18 (Bokmål) Men jeg vil synge om din makt
og juble hver morgen over din miskunn.
For du er blitt mitt vern,
en tilflukt den dag jeg er i nød.
Min styrke, jeg vil synge for deg,
for Gud er mitt vern,
min Gud som viser miskunn.
 
Psalms 92:2-6 (Bokmål) Det er godt å takke Herren
og lovsynge ditt navn, du Høyeste,
å forkynne din godhet om morgenen,
din trofasthet om nettene,
til den tistrengede harpen,
til dempet klang fra lyren.
Herre, du har gledet meg med ditt verk,
jeg jubler over det dine hender har gjort.
Hvor store dine gjerninger er,
hvor dype dine tanker, Herre!
 
Psalms 68:33-36 (Bokmål) Syng for Gud, dere kongeriker på jorden,
syng og spill for Herren, Sela
for ham som rir på himmelen,
den eldgamle himmelen.
Hør, han løfter sin røst, en mektig røst!
Gi Gud makt!
Han har herrevelde over Israel,
hans makt når til skyene.
Fra sin helligdom vekker Gud frykt.
Israels Gud gir kraft og styrke til folket.
Velsignet er Gud!
 
Psalms 67:4-8 (Bokmål) Folkene skal prise deg, Gud,
alle folk skal prise deg!
La folkeslag glede seg og juble,
for du dømmer folkene med rettferd
og leder folkeslagene på jorden. Sela
Folkene skal prise deg, Gud,
alle folk skal prise deg!
Jorden har gitt sin grøde,
Gud, vår Gud, velsigner oss.
Gud skal velsigne oss!
Hele jorden skal frykte ham!
 
Psalms 84:2-8 (Bokmål) Hvor elskelige dine boliger er,
Herre Sebaot!
Jeg lengtet, ja, fortærtes av lengsel
etter Herrens forgårder.
Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud.
Spurven har funnet et hjem,
svalen har fått seg et rede
hvor den kan legge sine unger,
ved dine altere, Herre Sebaot,
min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
de skal alltid love deg. Sela
Salige er de som har sin styrke i deg,
de som lengter etter å dra opp til tempelet.
Når de drar gjennom baka-trærnes dal,
gjør de den til et kildevell,
og høstregnet legger sin velsignelse over den.
De går fra kraft til kraft,
de trer fram for Gud på Sion.
 
Psalms 96:1-6 (Bokmål) Syng for Herren, syng en ny sang.
Syng for Herren, all jorden!
Syng for Herren, velsign hans navn.
Forkynn hans frelse fra dag til dag!
Fortell blant folkeslag om hans herlighet,
blant alle folk om hans under!
For Herren er stor og verdig lov og pris,
verdt å frykte mer enn alle guder.
Alle folkenes guder er avguder.
Det var Herren som skapte himmelen.
Høyhet og herlighet er foran ham,
makt og glans i hans helligdom.
 
Psalms 98:4-9 (Bokmål) Rop av glede for Herren, all jorden!
Bryt ut i jubel, syng og spill!
Syng for Herren og spill på lyre,
spill på lyre, la sangen tone,
spill på trompeter, la hornet klinge,
rop av glede for kongens ansikt,
for Herren!
Havet og alt som fyller det, skal bruse,
jorden og de som bor der.
Elvene skal klappe i hender
og fjellene juble i kor
for Herrens ansikt.
For han kommer og skaper rett på jorden.
Han skal dømme verden med rettferd
og folkene med rett.
 
Psalms 103:1-2 (Bokmål) Velsign Herren, min sjel!
Alt som i meg er,
velsign hans hellige navn.
Velsign Herren, min sjel!
Glem ikke alt det gode han gjør.
 
(Bokmål) Velsignet er Herren, Israels Gud,
fra evighet til evighet!
Og hele folket skal si: Amen!
Halleluja!
 
Psalms 107:1-7 (Bokmål) Pris Herren, for han er god,
evig varer hans miskunn.
Dette skal Herrens forløste si,
de som han løste ut av nøden,
de som han samlet fra landene,
fra øst og vest, fra nord og fra havet.
Noen fór vill i ørken og ødemark,
de fant ikke veien til en by der de kunne bo.
De sultet og tørstet,
kreftene tok slutt.
Da ropte de til Herren i sin nød,
og han fridde dem ut av trengslene.
Han førte dem på rett vei
så de kom til en by der de kunne bo.
 
Psalms 97:9 (Bokmål) For du er Herren, Den høyeste over hele jorden,
høyt er du opphøyd over alle guder.
 
Psalms 109:30-31 (Bokmål) Jeg vil prise Herren med høy røst,
midt i skaren vil jeg lovsynge ham.
For han står ved den fattiges høyre side
og hjelper ham mot dem som dømmer.
 
Psalms 108:2-7 (Bokmål) Mitt hjerte er rolig, Gud,
jeg vil synge og spille av hele min sjel.
Våkn opp, harpe og lyre!
Jeg vil vekke morgenrøden.
Herre, jeg vil prise deg blant folkene,
lovsynge deg blant folkeslag.
For høyere enn himmelen er din miskunn,
din troskap når til skyene.
Vis deg høy over himmelen, Gud,
vis din herlighet over hele jorden!
Hjelp oss med din høyre hånd,
svar meg så dine kjære kan bli berget.
 
Psalms 111 (Bokmål) Halleluja!
א
Jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte
ב
i de rettskafnes råd og forsamling.
ג
Herrens gjerninger er store,
ד
alle som elsker dem, grunner på dem.
ה
Høyt og herlig er hans verk,
ו
hans rettferd varer til evig tid.
ז
Han har skapt seg et navn ved sine under,
ח
Herren er nådig og barmhjertig.
ט
Han gir mat til dem som frykter ham,
י
han minnes sin pakt til evig tid.
כ
Han viste sitt folk hvor mektig han var
ל
da han ga dem det andre folk eide.
מ
Sannhet og rett er hans henders verk,
נ
pålitelige er alle hans bud,
ס
de er grunnfestet for evige tider,
ע
de skal holdes i sannhet og rettferd.
פ
Han ga folket frihet
צ
og fastsatte sin pakt for evig.
ק
Navnet hans er hellig, det vekker frykt.
ר
Å frykte Herren er opphav til visdom,
ש
alle som gjør det, har god forstand.
ת
Hans lovsang varer til evig tid.
 
Psalms 113 (Bokmål) Halleluja!
Syng lovsang, Herrens tjenere,
pris Herrens navn!
Velsignet være Herrens navn,
fra nå og til evig tid!
Der sol går opp og sol går ned,
skal Herrens navn være lovet.
Herren er opphøyd over alle folkeslag,
hans herlighet er høyere enn himmelen.
Hvem er som Herren vår Gud,
han som troner i det høye
og ser i det dype
– hvem i himmelen, hvem på jorden?
Han reiser den svake opp av støvet
og løfter den fattige fra dyngen.
Han gir dem plass blant stormenn,
de store i sitt folk.
Den barnløse lar han bo i huset
som lykkelig mor til en barneflokk.
Halleluja!
 
Psalms 115:1 (Bokmål) Ikke oss, Herre, ikke oss,
gi heller ditt navn ære,
du som er kjærlig og trofast.
 
Psalms 117 (Bokmål) Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham, alle folkeslag!
For hans miskunn er mektig over oss.
Herrens troskap varer evig.
Halleluja!
 
Psalms 118:21-24 (Bokmål) Jeg priser deg fordi du svarte meg,
du ble min frelse.
Steinen som bygningsmennene vraket,
er blitt hjørnestein.
Dette er Herrens eget verk,
underfullt er det i våre øyne.
Dette er dagen som Herren har gjort;
la oss juble og glede oss på den!
 
Psalms 124:6-8 (Bokmål) Velsignet er Herren
som ikke ga oss til rov for deres tenner!
Vi slapp fri som fuglen fra jegerens snare.
Snaren røk, og vi slapp fri.
Vår hjelp er i Herrens navn,
han som skapte himmel og jord.
 
Psalms 134 (Bokmål) En sang ved festreisene.
Velsign Herren, alle Herrens tjenere,
dere som står i Herrens hus om nettene!
Løft hendene mot det hellige
og velsign Herren!
Herren velsigne deg fra Sion,
han som skapte himmel og jord!
 
Psalms 136:1-9 (Bokmål) Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.
Pris ham som er Gud over alle guder, evig varer hans miskunn.
Pris ham som er Herre over alle herrer, evig varer hans miskunn.
Han alene gjør store under, evig varer hans miskunn.
Han skapte himmelen med forstand, evig varer hans miskunn.
Han bredte jorden ut over vannet, evig varer hans miskunn.
Han skapte de store lysene, evig varer hans miskunn,
solen til å herske over dagen, evig varer hans miskunn,
månen og stjernene til å herske over natten, evig varer hans miskunn.
 
Psalms 136:23-26 (Bokmål) Han tenkte på oss da vi var fornedret, evig varer hans miskunn,
og rev oss ut av våre fienders vold, evig varer hans miskunn.
Han gir mat til alt som lever, evig varer hans miskunn.
Pris Gud i himmelen, evig varer hans miskunn.
 
Psalms 145:1-7 (Bokmål) א
Jeg vil opphøye deg, min Gud og konge,
og velsigne navnet ditt til evig tid.
ב
Jeg vil velsigne deg hver dag
og lovsynge navnet ditt til evig tid.
ג
Stor er Herren og verdig lov og pris,
hans storhet kan ingen granske.
ד
Slekt etter slekt priser dine gjerninger
og forteller om dine storverk.
ה
Jeg grunner på din høye herlighet og ære
og på dine underfulle ord.
ו
De taler om dine sterke og skremmende gjerninger,
jeg forteller om dine storverk.
ז
De lar det gå gjetord om din store godhet
og jubler over din rettferd.
 
Psalms 146 (Bokmål) Halleluja!
Lovsyng Herren, min sjel!
Jeg vil lovsynge Herren hele mitt liv,
synge og spille for min Gud så lenge jeg er til.
Stol ikke på fyrster,
mennesker som ikke kan hjelpe.
De utånder og blir til jord igjen,
den dagen faller planene i grus.
Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper
og setter sitt håp til Herren sin Gud.
Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem,
han er trofast til evig tid.
Han hjelper de undertrykte til deres rett,
han gir mat til dem som sulter.
Herren setter fri dem som er bundet.
Herren gir de blinde syn.
Herren reiser de nedbøyde opp.
Herren elsker de rettferdige.
Herren verner innflyttere.
Han holder enker og farløse oppe,
men gjør veien kroket for dem som gjør urett.
Herren er konge til evig tid,
din Gud, Sion, fra slekt til slekt.
Halleluja!
 
Psalms 147:1-6 (Bokmål) Halleluja!
Det er godt å spille for vår Gud,
det er herlig, det er rett å synge lovsang.
Herren bygger Jerusalem
og samler Israels spredte folk.
Han leger dem som har et knust hjerte,
og forbinder sårene deres.
Han vet hvor mange stjernene er,
og gir alle navn.
Vår Herre er stor og rik på kraft,
hans forstand er uten grenser.
Herren holder de hjelpeløse oppe,
men bøyer de urettferdige til jorden.
 
Psalms 108:5 (Bokmål) For høyere enn himmelen er din miskunn,
din troskap når til skyene.
 
31 Bibelsitater til LOVPRISNING - 2. samling
 
1
Jeg vil prise Herren for hans rettferd
og lovsynge navnet til Herren Den høyeste.
Sal 7:18
 
2
Herre, vår herre,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
du som har bredt ut din prakt over himmelen!
Fra småbarns og spedbarns munn
har du reist et vern mot dem som står deg imot,
for å gjøre ende på fienden og hevneren.
Sal 8:2-3
 
3
Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte.
Jeg vil fortelle om alle dine under.
Jeg vil glede og fryde meg i deg.
Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.
Når mine fiender trekker seg tilbake,
snubler de og går til grunne foran deg.
For du har gitt meg rett i min sak,
du har satt deg på tronen, du rettferdige dommer.
Sal 9:2-5
 
4
Herren er konge til evig tid,
fremmede folk skal utryddes av hans land.
Sal 10:16
 
5
Men jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte skal juble over din frelse.
Jeg vil synge for Herren,
for han har gjort godt mot meg.
Sal 13:6
 
6
Jeg velsigner Herren, som leder meg,
jeg får råd fra mitt indre også om natten.
Alltid har jeg Herren framfor meg.
Han er ved min høyre side,
jeg skal aldri vakle.
Sal 16:7-8
 
7
Men frikjent skal jeg få se ditt ansikt.
Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av deg.
Sal 17:15
 
8
Herren lever!
Velsignet er min klippe!
Opphøyd er Gud, min frelser.
Gud lar meg få hevn,
han legger folkeslag under meg.
Han frir meg fra mine fiender.
Du løfter meg over dem som står imot meg,
og berger meg fra voldsmenn.
Derfor vil jeg prise deg blant folkene, Herre,
og lovsynge ditt navn.
Han gir sin konge store seire,
han viser miskunn mot den han har salvet,
mot David og hans ætt til evig tid.
Sal 18:47-51
 
9
Himmelen kunngjør Guds ære,
hvelvingen forteller hva hans hender har gjort.
Sal 19:2
 
10
Noen stoler på vogner og noen på hester,
vi stoler på navnet til Herren vår Gud.
Sal 20:8
 
11
Herre! Kongen gleder seg over din makt.
Høyt jubler han over din frelse.
Det hans hjerte ønsket, har du gitt ham,
du har ikke nektet ham det hans lepper ba om. Sela
Du møter og velsigner ham med det som godt er,
og setter en krone av rent gull på hans hode.
Han ba deg om liv,
du ga ham levedager som aldri tar slutt.
Sal 21:2-5
 
12
Vær opphøyd, Herre, i din makt!
Vi vil spille og synge om dine storverk.
Sal 21:14
 
13
Men du er Den hellige,
som troner over Israels lovsang.
Til deg satte fedrene sin lit,
de stolte på deg, og du fridde dem ut.
De ropte til deg og ble reddet,
de stolte på deg og ble ikke til skamme.
Sal 22:4-6
 
14
Dere som frykter Herren, lov ham!
Hele Jakobs ætt, gi ham ære!
Ha ærefrykt for ham, hele Israels ætt!
For han har ikke foraktet den som er hjelpeløs,
og ikke vendt ryggen til den som lider.
Han skjulte ikke ansiktet,
men hørte da han ropte om hjelp.
Sal 22:24-25
 
15
De hjelpeløse skal spise og bli mette,
de som søker Herren, skal love ham.
Må deres hjerte alltid leve!
Hele jorden skal minnes dette
og vende om til Herren.
Alle folk og slekter skal tilbe ham.
For kongeveldet hører Herren til,
han hersker over folkene.
Alle mektige på jord skal tilbe ham,
alle som stiger ned i støvet,
skal bøye kne for hans ansikt.
Men jeg lever for ham.
Min ætt skal tjene ham.
De skal fortelle om Herren til kommende slekter
og kunngjøre for et folk som skal fødes,
at han har vist rettferdighet.
Sal 22:27-32
 
16
«Løft hodet, dere porter,
ja, løft dere, eldgamle dører,
så ærens konge kan dra inn!»
«Hvem er denne ærens konge?»
«Herren, sterk og mektig,
Herren, mektig i strid.»
«Løft hodet, dere porter,
ja, løft dere, eldgamle dører,
så ærens konge kan dra inn!»
«Hvem er han, denne ærens konge?»
«Herren Sebaot, han er ærens konge.» Sela
Sal 24:7-10
 
17
Herre, jeg elsker din bolig,
stedet der din herlighet bor.
Riv meg ikke bort med syndere
så jeg mister livet sammen med drapsmenn.
De har udåd i hendene,
høyre hånd er full av bestikkelser.
Men jeg går fram uten skyld.
Fri meg ut og vær meg nådig!
Min fot står på jevn grunn.
Der folk samles, skal jeg velsigne Herren.
Sal 26:8-12
 
18
Herren er mitt lys og min frelse,
hvem skulle jeg være redd for?
Herren er mitt livs vern,
hvem skulle jeg frykte?
Når voldsmenn og fiender nærmer seg for å sluke meg,
da snubler de og faller selv.
Om en hær vil beleire meg,
er mitt hjerte uten frykt.
Om krigen truer, er jeg likevel trygg.
Sal 27:1-3
 
19
Han gjemmer meg i sin hytte
på den onde dagen.
Han skjuler meg i sitt telt
og løfter meg opp på klippen.
Nå rager mitt hode høyt over fienden omkring meg.
Med jubel vil jeg bære fram offer i hans telt.
Jeg vil synge og spille for Herren.
Sal 27:5-6
 
20
Velsignet er Herren,
for han hører min bønn!
Herren er mitt vern og mitt skjold,
mitt hjerte satte sin lit til ham, og jeg fikk hjelp.
Hjertet jublet, med sang vil jeg prise ham.
Herren er et vern for sitt folk,
en tilflukt som berger den han har salvet.
Frels ditt folk og velsign din eiendom!
Vær du deres hyrde
og bær dem alltid!
Sal 28:6-9
 
21
Gudesønner, gi Herren ære!
Gi Herren ære og makt.
Gi Herren den ære hans navn skal ha,
bøy dere for Herren i hellig prakt!
Herrens røst lyder over vannet,
den herlige Gud lar tordenen drønne,
Herren, over veldige vann.
Herrens røst lyder med velde,
Herrens røst lyder med herlighet.
Herrens røst knekker sedrer,
Herren splintrer sedrene på Libanon.
Han får Libanon-fjellet og Sirjon-fjellet til å hoppe
som kalver og som ville okser.
Sal 29:1-6
 
22
Herrens røst sprer flammende ild.
Herrens røst får ørkenen til å skjelve,
Herren får Kadesj-ørkenen til å skjelve.
Herrens røst får hindene til å kalve,
den gjør skogene snaue.
Alt i hans tempel roper: «Ære!»
Herren troner over himmelhavet,
Herren skal trone som konge for alltid.
Herren gir sitt folk kraft,
Herren velsigner sitt folk med fred.
Sal 29:7-11
 
23
Jeg opphøyer deg, Herre,
for du dro meg opp,
du lot ikke fienden fryde seg over meg.
Herre, min Gud, jeg ropte til deg,
og du helbredet meg.
Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket,
du ga meg liv på nytt da jeg var i graven.
Spill for Herren, dere hans trofaste,
pris hans hellige navn!
Et øyeblikk varer hans vrede,
hele livet varer hans nåde.
Om kvelden kommer gråt som gjest,
om morgenen blir det frydesang.
Sal 30:2-6
 
24
Hvor stor din godhet er,
som du har spart til dem som frykter deg!
Rett foran mennesker har du vist din godhet
mot den som søker tilflukt hos deg.
Hos deg finner de ly
mot menneskers overgrep.
Du verner dem i din hytte
mot anklagende tunger.
Velsignet er Herren som gjør under!
Han viste meg miskunn i en beleiret by.
Sal 31:20-22
 
25
Du er mitt skjulested,
du verner meg mot nød,
med frelsesjubel omgir du meg. Sela
Sal 32:7
 
26
Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren!
Bryt ut i fryderop, alle oppriktige av hjertet!
Sal 32:11
 
27
Rop av fryd for Herren,
dere rettferdige!
Det er rett at de oppriktige
synger lovsang.
Pris Herren til lyre,
spill for ham på tistrenget harpe!
Syng en ny sang for ham,
spill vakkert og rop med jubel!
For Herrens ord er sant,
alt han gjør, kan en stole på.
Han elsker rettferdighet og rett,
jorden er full av Herrens godhet.
Ved Herrens ord ble himmelen skapt,
hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.
Han samlet havets vann som i et kar,
la havets dyp i forråd.
Sal 33:1-7
 
28
Jeg vil velsigne Herren til alle tider,
alltid lovsynge ham med min munn.
 
Jeg er stolt over Herren,
la de hjelpeløse høre det og være glade.
 
Pris Herren sammen med meg,
la oss ære hans navn!
 
Jeg søkte Herren, og han svarte meg,
fra alt som skremte, berget han meg.
 
Vend blikket mot ham og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!
Sal 34:2-6
 
29
Men jeg skal juble i Herren
og glede meg over hans frelse.
Hvert bein i kroppen skal si:
«Herre, hvem er som du,
du berger den hjelpeløse
fra den som er sterkere enn han,
en fattig stakkar
fra den som raner ham.»
Sal 35:9-10
 
30
De som bryr seg om min rett,
skal juble og glede seg.
Alltid skal de si: «Stor er Herren,
som ønsker fred for sin tjener.»
Min tunge skal forkynne din rettferd
og lovprise deg hele dagen.
Sal 35:27-28
 
31
Din rettferd er som mektige fjell,
som det store havdyp er dine dommer.
Herre, du berger både mennesker og dyr.
Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!
I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly.
De får nyte overfloden i ditt hus,
du lar dem drikke av din gledes bekk.
For hos deg er livets kilde,
i ditt lys ser vi lys.
La din miskunn vare for dem som kjenner deg,
din rettferd for de oppriktige av hjertet.
Sal 36:7-11
 

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011