Bibeltekst er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

1 Peter 2:24 På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet,
så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten.
Ved hans sår ble dere helbredet.
 
3. Joh 1:2  Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.
 
5Mos 7:15  Herren skal holde all sykdom borte fra deg. På deg skal han ikke legge noen av de onde og smittsomme sykdommene som du kjenner fra Egypt, men han skal legge dem på alle som hater deg.
 
5Mos 30:19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.
 
Jak 5:14-15  Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
 
Jak 5:16  Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
 
Jer 30:17 Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren, du som ble kalt Hun som er drevet bort, Sion, som ingen spør etter.
 
Jes 51:13  Du har glemt Herren, som skapte deg, han som spente ut himmelen og grunnla jorden. Alltid, hele dagen, frykter du
for undertrykkerens vrede når han prøver å ødelegge deg.
Hvor er undertrykkerens vrede?
 
Jes 43:25-26 Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld,
og dine synder minnes jeg ikke. Minn meg på det, la oss gå til domstolen sammen! Tal din sak så du kan få rett!
 
Joel 3:15 Smi plogskjærene om til sverd og vingårdsknivene til spyd!
Den svake skal si: «Jeg er en helt.»
 
Jes 53:4-5  Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.
Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.
 
Mal 3:10  Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.
 
Joh 10:10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
 
Mark 11:23 Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik.
 
Mark 11:24 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.
 
Mark 16:17-18  Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»
 
Matt 8:2-3  Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks ble mannen renset for spedalskheten.
 
Nah 1:9b Nøden skal ikke komme en gang til.
 
Matt 18:18-19 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen.
 
Ordspr 3:1-2 Min sønn, glem ikke min rettledning, ta vare på mine bud i hjertet! For de gir deg mange år og et langt liv og overflod av fred.
 
Ordspr 3:7-8 Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vend deg bort fra det onde! Det blir til helse for kroppen, en styrkedrikk for marg og bein.
 
Ordspr 4:20-23 Min sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord! Slipp dem aldri av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det.
 
Rom 8:11  Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.
 
Rom 10:17  Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.
 
Sal 42:8 Dyp roper til dyp i drønnet av dine fossefall. Alle dine bølger og brenninger skyller over meg.
 
Sal 91:14-16  «Jeg berger ham når han holder seg til meg, jeg verner ham, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, svarer jeg, jeg er med ham i nøden, jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med et langt liv og lar ham se min frelse.»
 
Sal 103:2-5  Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør.
Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen.
 
Sal107:20  Han sendte sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra graven.
 
Isa 10:27  Den dagen skal det skje at byrden tas bort fra skulderen din og åket fra nakken din. Så velfødd blir du at åket brister.
 
2 Konge 20:1-6  På den tiden ble kong Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa: «Så sier Herren: Få orden på ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren. «Å, Herre», sa han, «husk at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt ansikt og har gjort det som er godt i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt.
Jesaja var ennå ikke kommet ut av den midtre borggården før Herrens ord kom til ham igjen: «Gå tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk: Så sier Herren, din stamfar Davids Gud: Jeg har hørt din bønn og sett tårene dine. Nå gjør jeg deg frisk igjen. Om to dager kan du gå opp til Herrens hus. Jeg legger enda femten år til dine levedager.
 
Sal 118:17 Jeg skal ikke dø, men leve
og fortelle om Herrens gjerninger.
 
 
--
 
 
Da sa Herren til ham: «Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.» Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve.  4.Mos 21:8-9
 
Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.  Joh 3:14-15
 
BOTEMIDDELET: TRO
 
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  Joh 3:16
 
Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.  Gal 3:13
 
SYKDOM ER FRA DJEVELEN
Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.  Apg 10:38
 
 
Så gikk Anklageren bort fra Herren og slo Job med vonde byller fra hode til fot.  Job 2:7
 
 
Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.  1Joh 3:8b
 
Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp.  2Kor 4:10-11
 
Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.  Joh 14:13-14
 
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.
Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!  Matt 7:7-11
 
I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod.   1Kor 11:23b-27
 
Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.  Joh 15:7
 
For du, Herre, er god, du tilgir,
du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg.  Sal 86:5
 
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.  Heb 13:8
 
Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?  Rom 8:32
 
Og hvor han enn kom, til landsbyer, byer eller gårder, ble de syke satt ut på torget, og de ba om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som rørte ved ham, ble friske.  Mark 6:56
 
Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»
Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.  Mat 4:10-11
 
Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.  Jak 4:7
 
Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.   Fil 4:13
 
Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.  Jak 1:22
 
Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte?  Jak 2:20
 
Da sa Herren til meg: «Godt sett! For jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.»  Jer 1:12
 
«Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!»  Mark 9:23-24
 
Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg.»  2Mos 15:26
 
For han sier:
Jeg bønnhørte deg i rette tid
og hjalp deg på frelsens dag.
Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!
2Kor 6:2
 
Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»  Joh 8:31-32
 
Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund.  Matt 15:28
 
2:5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.»
 
9 Hva er lettest å si til den lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp, ta båren din og gå’? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme – «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»
Mark 2:5, 9-12
 
Og Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud!  Mark 11:22
 
Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham: Så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten hundre år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde morsliv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre.  Rom 4:18-21
 
Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, gav hans guddommelige makt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt.  2Pet 1:3 Bibelen 78/85
 
 
---
 
 
Nei, dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,
å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.
Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden,
brått skal helbredelsen komme.
Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.
Da skal du kalle, og Herren skal svare,
du skal rope, og han skal si: «Her er jeg!»
Jes 58:6-9a
 
La føttene gå rett fram på veien,
så det halte ikke blir vridd ut av ledd, men heller blir helbredet.
Heb 12:13
 
Herren er god,
et vern på nødens dag.
Han tar seg av dem
som søker tilflukt hos ham.
Nah 1:7
 
La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast.
Heb 10:23
 
Salig er den som har omsorg for de svake.
På ulykkesdagen frir Herren ham ut.
Herren verner ham og holder ham i live,
lykkelig er han i landet.
Du overgir ham ikke til grådige fiender!
Herren styrker ham i sykdommen;
du forvandler leiet hans når han er syk.
Sal 41:2-4
 
Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 
Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.
1Joh 5:14-15
 
Men for dere som frykter mitt navn,
skal rettferds sol gå opp
med legedom under sine vinger.
Mal 4:2a
 
Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro.»
Matt 21:22
 
Han gir den trette kraft,
og den som ikke har krefter,
gir han stor styrke.
Gutter blir trette og slitne,
unge menn snubler og faller.
Men de som venter på Herren,
får ny kraft,
de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke slitne,
de går og blir ikke trette.
Jes 40:29-31
 
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Matt 6:33
 
Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.»
Ap. gj 4:30
 
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
Sal 23:4
 
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, 
så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»
Matt 11:28-30
 
Det er min trøst i nøden
at ditt ord gir meg liv.
Sal 119:50
 
Da ropte de til Herren i sin nød,
og han berget dem ut av trengslene.
Han sendte sitt ord og helbredet dem
og fridde dem fra graven.
Sal 107:19-20
 
Hvert våpen som er smidd mot deg,
skal mislykkes.
Hver tunge som taler mot deg i retten,
skal du kjenne skyldig.
Dette er arven Herrens tjenere får,
rettferdigheten jeg gir dem,
sier Herren.
Jes 54:17
 
Herre, min Gud, jeg ropte til deg,
og du helbredet meg.
Sal 30:3
 
Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. 
Så helbreder jeg dem og 
åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem.
Jer 33:6
 
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.
Ef 3:20-21
 
For lik regn og snø
som faller fra himmelen
og ikke vender tilbake dit
før de har vannet jorden,
gjort den fruktbar og fått den til å spire,
gitt såkorn til den som skal så,
og brød til den som skal spise,
slik er mitt ord
som går ut av min munn:
Det vender ikke tomt tilbake til meg,
men gjør det jeg vil
og fullfører det jeg sender det til.
Jes 55:10-11
 
For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede 
Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.
Kol 1:13-14
 
Jeg så hvilke veier han gikk.
Nå vil jeg helbrede ham og lede ham
og gi ham trøst.
Hos de sørgende
skaper jeg ny frukt på leppene:
Fred,
fred til den som er nær,
og til den som er langt borte,
sier Herren.
Jeg vil helbrede ham.
Jes 57:18-19
 
For ingen ting er umulig for Gud.
Luk 1:37
 
Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.
Jes 41:10
 
Han leger dem som har et knust hjerte,
og forbinder sårene deres.
Sal 147:3
 
Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt. 
Sykdom vil jeg holde borte fra deg.
2Mos 23:25
 
Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, 
men for Gud er alt mulig.»
Matt 19:26
 
Så sier Herren til dere: Vær ikke redde og mist ikke motet av denne store styrken; 
for dette er ikke deres kamp, men Guds.
2Krø 20:15b
 
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg alt ditt hjerte ber om!
Legg din vei i Herrens hånd!
Stol på ham, så griper han inn.
Sal 37:4-5
 
Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt han har gjort, er godt. 
Han får døve til å høre og stumme til å tale.»
Mark 7:37
 
Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren.
Luk 4:18-19
 
---
 
1
Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» 2Mos 14:14
 
2
Litt etter litt vil jeg drive dem bort for deg, til du blir så tallrik at du kan ta landet i eie. 2Mos 23:30
 
3
Gud er ikke et menneske, så han lyver,
et menneskebarn, så han skifter sinn.
Gjør han ikke det han sier,
holder han ikke det han lover?
4Mos 23:19
 
4
Kom fram og se det store som Herren vil gjøre for øynene på dere. 1Sam 12:16
 
5
Gud er mitt sterke vern,
han gjør min ferd hel.
2Sam 22:33
 
6
Spør etter Herren og hans makt,
søk alltid hans ansikt!
1Krø 16:11
 
7
Bort fra meg, alle som gjør urett!
For Herren hører min gråt.
Sal 6:9
 
8
Herren er mitt berg og min borg og min befrier,
min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.
Han er mitt skjold og min frelse,
min styrke og mitt vern.
Sal 18:3
 
9
Nå vet jeg at Herren berger den han har salvet.
Han svarer ham fra sin hellige himmel,
gjør storverk og frelser med sin høyre hånd.
Sal 20:7
 
10
Men du, Herre, vær ikke langt borte,
min styrke, skynd deg og hjelp meg!
Sal 22:20
 
11
Jeg elsker dem som elsker meg,
og de som søker, finner meg.
Ordspr 8:17
 
12
Vennlige ord er dryppende honning,
søte for sjelen og sunne for kroppen.
Ordspr 16:24
 
13
Glede i hjertet gir god helse,
mismot tærer på kroppen.
Ordspr 17:22
 
14
Herrens navn er et festningstårn,
den rettferdige løper dit og finner vern.
Ordspr 18:10
 
15
Den dagen Herren lar deg hvile fra ditt strev og din uro og det harde slavearbeidet som ble lagt på deg, Jes 14:3
 
16
Se, jeg gjør noe nytt.
Nå spirer det fram.
Merker dere det ikke?
Ja, jeg legger vei i ørkenen,
elver i ødemarken.
Jes 43:19
 
17
Kan en kvinne glemme sitt diende barn,
en omsorgsfull mor det barnet hun bar?
Selv om de skulle glemme,
skal ikke jeg glemme deg.
Se, jeg har tegnet deg i mine hender,
dine murer er alltid foran meg.
Jes 49:15-16
 
18
Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet,
frels meg du, så blir jeg frelst.
For du er min lovsang.
Jer 17:14
 
19
Se, jeg, Herren, er Gud for alt som lever. Finnes det noe som er umulig for meg? Jer 32:27
 
20
Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis. Esek 34:16
 
21
Jeg gir dere igjen for årene
da den svermende, den hoppende, den gnagende
og den tyggende gresshoppen åt,
min store hær som jeg sendte mot dere.
Joel 2:25
 
22
Søk Herren, så skal dere leve! Amos 5:6a
 
23
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matt 6:33
 
24
Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Åp 22:1-2
 
25
Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne. 1Joh 3:22
 
26
Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Jak 5:13
 
27
Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Heb 11:6
 
28
Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.
Heb 11:1
 
29
Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen. 2Tim 4:18
 
30
Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med seg syke og folk som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Apg 5:16
 
31
Peter sa til ham: «Æneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din!» Straks reiste han seg opp. Apg 9:34

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011