Bibeltekst er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

 
ELIA OG ENKEN I SAREPTA 

Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elia: «Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der! Jeg har befalt en enke som bor der, å sørge for deg.»

Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa: «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke!» Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne: «Ta også med et stykke brød til meg!» Hun svarte: «Så sant Herren din Gud lever: Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø.» Elia sa til henne: «Vær ikke redd! Gå hjem og gjør som du har sagt! Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den! Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden.» Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. 1Kongebok 17:1-16

19 Hvis dere er villige og lydige,
skal dere få spise det gode i landet.

Jesaja 1:19

Kom med hele tienden

Jeg, Herren, har ikke forandret meg,

og dere, Jakobs sønner, er ikke gått til grunne.

Helt fra fedrenes dager

har dere forlatt mine forskrifter

og ikke holdt dem.

Vend tilbake til meg,

så skal jeg vende meg mot dere,

sier Herren over hærskarene.

Men dere sier: «Hvordan skal vi vende tilbake?»

Kan et menneske stjele fra Gud?

Dere stjeler fra meg, men sier:

«Hva er det vi har stjålet fra deg?»

Tienden og offergaven!

Under forbannelse er dere,

dere stjeler fra meg,

hele folket!

Kom med hele tienden til forrådskammeret

så det finnes mat i mitt hus.

Prøv meg på denne måten,

sier Herren over hærskarene.

Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser

og øse ut over dere

velsignelse uten mål.

Dem som eter opp, skal jeg skremme bort fra dere,

så de ikke ødelegger åkerens grøde

og vinstokkene på marken ikke kaster frukten,

sier Herren over hærskarene.

Da skal alle folkeslag prise dere salige,

for dere har et ettertraktet land,

sier Herren over hærskarene.

Malaki 3:6-12

 

5

For i øst og i vest og i ørkenen er det ingen som kan reise opp.

Men det er Gud som dømmer. Én bøyer han ned, og én reiser han opp.

Sal 75:7-8

 

6

Eldste som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbel belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning. For Skriften sier: Du skal ikke sette muleband på en okse som tresker, og: Arbeideren er verd sin lønn.

1Tim 5:17-18

 

7

All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren.

3.Mos 27:30

 

8

Den som hjelper den fattige, låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort.

Ordspr 19:17

 

9

For Herren Gud er sol og skjold,

Herren gir nåde og ære.

Han holder ikke tilbake det gode

for den som er hel i sin ferd.

Sal 84:12

 

10

Hvem gir deg rang framfor andre? Hva har du som du ikke har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du, som om du ikke hadde fått det?

1Kor 4:7

 

11

Gaver åpner vei for mannen og fører ham fram for de store.

Ordspr 18:16

 

12

Gjør godt mot dem som trenger det,

nekt ikke å hjelpe om det står i din makt!

Si ikke til din neste: «Gå din vei,

og kom igjen i morgen, så skal du få!»

– så sant du har noe å gi ham nå.

Ordspr 3:27-28

 

13

Den som blir undervist i Ordet, skal la læreren få del i alle goder. Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden. La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.

Gal 6:6-10

 

14

Gi Herren ære med det du eier,

med førstegrøden av hele din avling.

Da skal din matbod fylles opp,

pressekummene renner over av ny vin.

Ordspr 3:9-10

 

15

Kast ditt brød på vannet,

for med tiden vil du finne det igjen.

Del det du har, med sju eller åtte;

for du vet ikke hva slags ulykker

som kan hende på jorden.

Forky 11:1-2

 

16

Så ditt såkorn om morgenen,

og la ikke hånden hvile mot kveld.

Du vet jo ikke hva som vil lykkes,

det ene eller det annet,

eller om begge deler er like gode.

Forky 11:6

 

17

Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»

Luk 6:38

 

18

Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri.

Ef 6:8

 

19

Men den som gjør urett, skal få lønn som fortjent. Her er det ikke forskjell på folk.

Kol 3:25

 

20

Mange smisker for storfolk, alle er venner med den som gir gaver.

Ordspr. 19:6

 

21

Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave.

Matt 10:8

 

22

Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’»

Apg 20:35

 

23

Halleluja!

Salig er den som frykter Herren

og har glede i hans bud.

Hans ætt blir mektig i landet,

den rettskafne slekt blir velsignet.

Det er velstand og rikdom i hans hus,

hans rettferd skal alltid bestå.

Sal 112:1-3

 

24

Jeg gir rikdom i eie til dem som elsker meg, og fyller skattkamrene deres.

Ordspr 8:21

 

25

Se på ravnene! De sår ikke og høster ikke, de har verken matbod eller låve, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verdt er ikke dere enn fuglene!

Luk 12:24

 

26

Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

Matt 10:42

 

27

Den som gir dere et beger vann å drikke fordi dere hører Kristus til – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn.

Mark 9:41

 

28

Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.

Luk 6:31

 

29

Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål,
så dere alltid og under alle forhold har nok av alt,
ja, har overflod til all god gjerning.
For det står skrevet:
Han strødde ut og ga til de fattige,
hans rettferd skal alltid vare.
Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be for dere og lengte etter dere fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud være takk for sin usigelige gave!
2Kor 9:6-15
 
30a
HARME OG VREDE
Men de som i selvgodhet er ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, har vrede og harme i vente. Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker.
Rom 2:8-9
 
30b
HERLIGHET OG ÆRE
Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker.
Rom 2:10
 
31
De som sår med tårer,
skal høste med jubel.
Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn,
med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd.
Sal 126:5-6

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011