Bibelen 2011 © Bibelselskapet, Gjengitt med tillatelse

 

1

GUD TESTER HVORDAN VI HÅNDTERER PENGER FØR HAN BETROR OSS MED ÅNDELIGE RIKDOMMER.

 

 Jeg sier dere: Skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige Mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.

10 Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. 11 Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige Mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier?

Luk 16:9-11

2

RIKDOMMER I TO NIVÅER:

A: Materiell: Midlertidige

B: Åndelige: Evige 

Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.) Matt 5:11-12: 

 

I tro nektet Moses, da han ble stor, å kalles sønn av faraos datter. 25 Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. 26 Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. 

Heb 11:24-26 

 

3

Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. 1Tim 6:17-19

4

men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt.

Markus 4:19

 

5

Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Åp 3:17-18

 

6

Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» Mar 12:41-44

 

7

Da Jesus hørte det, sa han til ham: «Én ting mangler du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik.  Luk 18:22-23

 

8

Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt.

Matt 13:22

 

9

Den gode etterlater arv til barnebarn,

det synderen eier, blir spart til den rettferdige.

Ordsp 13:22

 

10

Gi HERREN ære med det du eier,

med førstegrøden av hele din avling.

Da skal din matbod fylles opp,

pressekummene renner over av ny vin.

Ordsp 3:9-10

 

11

Doven hånd gjør fattig,

men flittige hender gjør rik.

Ordsp 10:4

 

12

Den rikes gods er hans faste borg,

i hans tanke er det som en vernende mur.

Ordsp 18:11

 

13

Noe vondt har jeg sett under solen,

det hviler tungt på menneskene:

Gud gir en mann

både rikdom, formue og ære,

så han ikke mangler noe

av alt det han ønsker seg.

Men Gud lar ham ikke nyte noe av det,

det blir en fremmed som bruker det opp.

Dette er meningsløst, ja, bittert og vondt.

Forkynneren 6:1-2

 

14

Når Gud lar et menneske få rikdom og formue

og lar ham få nyte dette,

så han kan ta imot sin del

og glede seg over det han eier,

da er dette gitt av Gud.

Da tenker han knapt over dagene som går,

for Gud lar ham kjenne glede i hjertet.

Forkynneren 5:18-19

 

15

Vokt deg så du ikke glemmer HERREN din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, vokt deg da så du ikke blir hovmodig og glemmer HERREN din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg fra harde fjellet. Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg og så gjøre vel mot deg til slutt.

Du kan si i ditt hjerte: «Det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen.» Men husk HERREN din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han inngikk med dine fedre, slik han gjør også i dag. Men om du glemmer HERREN din Gud og følger andre guder, dyrker dem og tilber dem, skal dere gå til grunne. Det er mitt vitnemål til dere i dag. Som de folkeslagene HERREN utsletter for dere, skal dere selv bli utslettet fordi dere ikke ville lytte til HERREN deres Guds røst. 5Mos 8:11-20

 

16

Det er HERRENS velsignelse som gjør rik,

eget strev legger ingenting til.

Ordsp 10:22

 

17

Det lille den rettferdige har,

er bedre enn de urettferdiges store rikdom.

For de urettferdiges armer skal brytes,

men HERREN holder de rettferdige oppe.

Sal 37:16-17

 

18

Bedre å ha lite og frykte HERREN

enn å ha stor rikdom med uro.

Bedre er en grønnsakrett med kjærlighet

enn oksestek med hat.

Ordsp 15:16-17

 

19

Rikmannens gods er hans faste borg,

fattigdom er til ulykke for småkårsfolk.

Ordsp 10:15

 

20

«HERRE, lær meg at jeg skal dø,

hvor få og tilmålte mine dager er,

så jeg kan innse at mitt liv tar slutt.»

Se, en håndfull levedager har du gitt meg,

min levetid er som ingenting for deg,

hvert menneske er et pust. Sela

Som skyggebilder går de omkring.

De uroer seg forgjeves.

De samler i hauger, men vet ikke hvem som skal ha det.

Sal 39:5-7

 

21

De rettferdige skal se det og frykte,

de skal le av ham:

«Se på ham. Han gjorde ikke Gud til sitt vern,

men satte sin lit til sin store rikdom

og brukte sin styrke til å skade.»

Sal 52:8-9

 

22

Den som er glad i penger,

blir aldri mett på penger.

Den som elsker rikdom,

får aldri vinning nok.

Også dette er forgjeves.

Forkynneren 5:10

 

23

Da sa Gud til Salomo: «Siden det var dette som lå deg på hjertet, og du ikke ba om rikdom, formue og ære, ikke om død over dine fiender eller om et langt liv, men du ba om visdom og forstand til å styre mitt folk som jeg har satt deg til konge over, så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også gi deg så mye rikdom, formue og ære som ingen konge før deg har hatt og ingen etter deg kommer til å få.»

2Krø 1:11-12

 

24

Den som øker sin rikdom gjennom rente og avgift,

samler til den som tar seg av de fattige.

Ordsp 28:8

 

25

Halleluja!

Salig er den som frykter HERREN

og har glede i hans bud.

Hans ætt blir mektig i landet,

den rettskafne slekt blir velsignet.

Det er velstand og rikdom i hans hus,

hans rettferd skal alltid bestå.

Sal 112:1-3

 

26

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matt 6:33

 

27

Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Matt 6:24

 

28

Den flittiges planer gir alltid vinning,

men hastverk fører bare til tap.

Ordsp 21:5

 

29

Å skaffe seg skatter ved en løgnaktig tunge

er et flyktig pust hos dem som søker døden.

Ordsp 21:6

 

30

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Matt 6:19-21

 

31

Vokt den Guds hjord som er blant dere, og gjør tjeneste som tilsynsmenn, ikke av tvang, men frivillig, ikke for skammelig vinnings skyld, men med iver,

heller ikke som om dere er herskere over dem som er tildelt dere, men ved å være forbilder for flokken.

Og når Overhyrden åpenbares, skal dere få ærens uvisnelige krone.

1Pet 5:2-4 BGO

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011