(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, gjengitt med tillatelse)

 
1
Når fienden ikke får triumfere over meg,
vet jeg at du har din glede i meg.
Fordi jeg er hel, holder du meg fast,
du lar meg alltid stå for ditt ansikt.
Velsignet er Herren, Israels Gud,
fra evighet til evighet!
Amen! Ja, amen!
Sal 41:12-14
 
2
Herre, du min styrke, jeg har deg kjær.
Herren er mitt berg og min borg og min befrier,
min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.
Han er mitt skjold og min frelse,
min styrke og mitt vern.
Jeg ropte til Herren, han som får lovsang,
og jeg ble frelst fra mine fiender.
Sal 18:2-4
 
3
Du vendte min dødsklage til dans,
du tok sekkestrien av meg
og kledde meg i glede.
Derfor synger jeg din pris og er ikke stille.
Herre, min Gud, jeg vil alltid prise deg.
Sal 30:12-13 
 
4
Men Gud har hørt!
Han vendte øret til min bønn.
Velsignet er Gud.
Han la ikke min bønn til side
og tok ikke sin godhet fra meg.
Sal 66:19-20
 
5
Vis deg høy over himmelen, Gud,
vis din herlighet over all jorden!
Sal 57:12 
 
6
Men jeg vil synge om din makt
og juble hver morgen over din miskunn.
For du er blitt mitt vern,
en tilflukt den dag jeg er i nød.
Min styrke, jeg vil synge for deg,
for Gud er mitt vern,
min Gud som viser miskunn.
Sal 59:17-18 
 
7
Det er godt å takke Herren
og lovsynge ditt navn, du Høyeste,
å forkynne din godhet om morgenen,
din trofasthet om nettene,
til den tistrengede harpen,
til dempet klang fra lyren.
Herre, du har gledet meg med ditt verk,
jeg jubler over det dine hender har gjort.
Hvor store dine gjerninger er,
hvor dype dine tanker, Herre!
Sal 92:2-6 
 
8
Syng for Gud, dere kongeriker på jorden,
syng og spill for Herren, Sela
for ham som rir på himmelen,
den eldgamle himmelen.
Hør, han løfter sin røst, en mektig røst!
Gi Gud makt!
Han har herrevelde over Israel,
hans makt når til skyene.
Fra sin helligdom vekker Gud frykt.
Israels Gud gir kraft og styrke til folket.
Velsignet er Gud!
Sal 68:33-36 
 
9
Folkene skal prise deg, Gud,
alle folk skal prise deg!
La folkeslag glede seg og juble,
for du dømmer folkene med rettferd
og leder folkeslagene på jorden. Sela
Folkene skal prise deg, Gud,
alle folk skal prise deg!
Jorden har gitt sin grøde,
Gud, vår Gud, velsigner oss.
Gud skal velsigne oss!
Hele jorden skal frykte ham!
Sal 67:4-8  
 
10
Hvor elskelige dine boliger er,
Herre Sebaot!
Jeg lengtet, ja, fortærtes av lengsel
etter Herrens forgårder.
Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud.
Spurven har funnet et hjem,
svalen har fått seg et rede
hvor den kan legge sine unger,
ved dine altere, Herre Sebaot,
min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
de skal alltid love deg. Sela
Salige er de som har sin styrke i deg,
de som lengter etter å dra opp til tempelet.
Når de drar gjennom baka-trærnes dal,
gjør de den til et kildevell,
og høstregnet legger sin velsignelse over den.
De går fra kraft til kraft,
de trer fram for Gud på Sion.
Sal 84:2-8 
 
11
Syng for Herren, syng en ny sang.
Syng for Herren, all jorden!
Syng for Herren, velsign hans navn.
Forkynn hans frelse fra dag til dag!
Fortell blant folkeslag om hans herlighet,
blant alle folk om hans under!
For Herren er stor og verdig lov og pris,
verdt å frykte mer enn alle guder.
Alle folkenes guder er avguder.
Det var Herren som skapte himmelen.
Høyhet og herlighet er foran ham,
makt og glans i hans helligdom.
Sal 96:1-6 
 
12
Rop av glede for Herren, all jorden!
Bryt ut i jubel, syng og spill!
Syng for Herren og spill på lyre,
spill på lyre, la sangen tone,
spill på trompeter, la hornet klinge,
rop av glede for kongens ansikt,
for Herren!
Havet og alt som fyller det, skal bruse,
jorden og de som bor der.
Elvene skal klappe i hender
og fjellene juble i kor
for Herrens ansikt.
For han kommer og skaper rett på jorden.
Han skal dømme verden med rettferd
og folkene med rett.
Sal 98:4-9 
 
13
Velsign Herren, min sjel!
Alt som i meg er,
velsign hans hellige navn.
Velsign Herren, min sjel!
Glem ikke alt det gode han gjør.
Sal 103:1-2 
 
14
Velsignet er Herren, Israels Gud,
fra evighet til evighet!
Og hele folket skal si: Amen!
Halleluja!
Sal 106:48
 
15
Pris Herren, for han er god,
evig varer hans miskunn.
Dette skal Herrens forløste si,
de som han løste ut av nøden,
de som han samlet fra landene,
fra øst og vest, fra nord og fra havet.
Noen fór vill i ørken og ødemark,
de fant ikke veien til en by der de kunne bo.
De sultet og tørstet,
kreftene tok slutt.
Da ropte de til Herren i sin nød,
og han fridde dem ut av trengslene.
Han førte dem på rett vei
så de kom til en by der de kunne bo.
Sal 107:1-7  
 
16
For du er Herren, Den høyeste over hele jorden,
høyt er du opphøyd over alle guder.
Sal 97:9  
 
17
Jeg vil prise Herren med høy røst,
midt i skaren vil jeg lovsynge ham.
For han står ved den fattiges høyre side
og hjelper ham mot dem som dømmer.
Sal 109:30-31 
 
18
Mitt hjerte er rolig, Gud,
jeg vil synge og spille av hele min sjel.
Våkn opp, harpe og lyre!
Jeg vil vekke morgenrøden.
Herre, jeg vil prise deg blant folkene,
lovsynge deg blant folkeslag.
For høyere enn himmelen er din miskunn,
din troskap når til skyene.
Vis deg høy over himmelen, Gud,
vis din herlighet over hele jorden!
Hjelp oss med din høyre hånd,
svar meg så dine kjære kan bli berget.
Sal 108:2-7 
 
19
Halleluja!
Jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte
i de rettskafnes råd og forsamling.
Herrens gjerninger er store,
alle som elsker dem, grunner på dem.
Høyt og herlig er hans verk,
hans rettferd varer til evig tid.
Han har skapt seg et navn ved sine under,
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir mat til dem som frykter ham,
han minnes sin pakt til evig tid.
Han viste sitt folk hvor mektig han var
da han ga dem det andre folk eide.
Sannhet og rett er hans henders verk,
pålitelige er alle hans bud,
de er grunnfestet for evige tider,
de skal holdes i sannhet og rettferd.
Han ga folket frihet
og fastsatte sin pakt for evig.
Navnet hans er hellig, det vekker frykt.
Å frykte Herren er opphav til visdom,
alle som gjør det, har god forstand.
Hans lovsang varer til evig tid.
Sal 111 
 
20
Halleluja!
Syng lovsang, Herrens tjenere,
pris Herrens navn!
Velsignet være Herrens navn,
fra nå og til evig tid!
Der sol går opp og sol går ned,
skal Herrens navn være lovet.
Herren er opphøyd over alle folkeslag,
hans herlighet er høyere enn himmelen.
Hvem er som Herren vår Gud,
han som troner i det høye
og ser i det dype
– hvem i himmelen, hvem på jorden?
Han reiser den svake opp av støvet
og løfter den fattige fra dyngen.
Han gir dem plass blant stormenn,
de store i sitt folk.
Den barnløse lar han bo i huset
som lykkelig mor til en barneflokk.
Halleluja!
Sal 113 
 
21
Ikke oss, Herre, ikke oss,
gi heller ditt navn ære,
du som er kjærlig og trofast.
Sal 115:1 
 
22
Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham, alle folkeslag!
For hans miskunn er mektig over oss.
Herrens troskap varer evig.
Halleluja!
Sal 117 
 
23
Jeg priser deg fordi du svarte meg,
du ble min frelse.
Steinen som bygningsmennene vraket,
er blitt hjørnestein.
Dette er Herrens eget verk,
underfullt er det i våre øyne.
Dette er dagen som Herren har gjort;
la oss juble og glede oss på den!
Sal 118:21-24  
 
24
Velsignet er Herren
som ikke ga oss til rov for deres tenner!
Vi slapp fri som fuglen fra jegerens snare.
Snaren røk, og vi slapp fri.
Vår hjelp er i Herrens navn,
han som skapte himmel og jord.
Sal 124:6-8 
 
25
En sang ved festreisene.
Velsign Herren, alle Herrens tjenere,
dere som står i Herrens hus om nettene!
Løft hendene mot det hellige
og velsign Herren!
Herren velsigne deg fra Sion,
han som skapte himmel og jord!
Sal 134  
 
26
Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.
Pris ham som er Gud over alle guder, evig varer hans miskunn.
Pris ham som er Herre over alle herrer, evig varer hans miskunn.
Han alene gjør store under, evig varer hans miskunn.
Han skapte himmelen med forstand, evig varer hans miskunn.
Han bredte jorden ut over vannet, evig varer hans miskunn.
Han skapte de store lysene, evig varer hans miskunn,
solen til å herske over dagen, evig varer hans miskunn,
månen og stjernene til å herske over natten, evig varer hans miskunn.
Sal 136:1-9 
 
27
Han tenkte på oss da vi var fornedret, evig varer hans miskunn,
og rev oss ut av våre fienders vold, evig varer hans miskunn.
Han gir mat til alt som lever, evig varer hans miskunn.
Pris Gud i himmelen, evig varer hans miskunn.
Sal 136:23-26 
 
28
 
Jeg vil opphøye deg, min Gud og konge,
og velsigne navnet ditt til evig tid.
Jeg vil velsigne deg hver dag
og lovsynge navnet ditt til evig tid.
Stor er Herren og verdig lov og pris,
hans storhet kan ingen granske.
Slekt etter slekt priser dine gjerninger
og forteller om dine storverk.
Jeg grunner på din høye herlighet og ære
og på dine underfulle ord.
De taler om dine sterke og skremmende gjerninger,
jeg forteller om dine storverk.
De lar det gå gjetord om din store godhet
og jubler over din rettferd.
Sal 145:1-7
 
29
Halleluja!
Lovsyng Herren, min sjel!
Jeg vil lovsynge Herren hele mitt liv,
synge og spille for min Gud så lenge jeg er til.
Stol ikke på fyrster,
mennesker som ikke kan hjelpe.
De utånder og blir til jord igjen,
den dagen faller planene i grus.
Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper
og setter sitt håp til Herren sin Gud.
Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem,
han er trofast til evig tid.
Han hjelper de undertrykte til deres rett,
han gir mat til dem som sulter.
Herren setter fri dem som er bundet.
Herren gir de blinde syn.
Herren reiser de nedbøyde opp.
Herren elsker de rettferdige.
Herren verner innflyttere.
Han holder enker og farløse oppe,
men gjør veien kroket for dem som gjør urett.
Herren er konge til evig tid,
din Gud, Sion, fra slekt til slekt.
Halleluja!
Sal 146
 
30
Halleluja!
Det er godt å spille for vår Gud,
det er herlig, det er rett å synge lovsang.
Herren bygger Jerusalem
og samler Israels spredte folk.
Han leger dem som har et knust hjerte,
og forbinder sårene deres.
Han vet hvor mange stjernene er,
og gir alle navn.
Vår Herre er stor og rik på kraft,
hans forstand er uten grenser.
Herren holder de hjelpeløse oppe,
men bøyer de urettferdige til jorden.
Sal 147:1-6  
 
31
For høyere enn himmelen er din miskunn,
din troskap når til skyene.
Sal 108:5

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011