(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, gjengitt med tillatelse)

 
1
Bønn
Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. Mark 11:24
 
2
Glede
Dette er dagen som Herren har gjort;
la oss juble og glede oss på den!
Sal 118:24
 
3
Rettferdighet
Tror du at Gud forvrenger retten,
at Den veldige fordreier rettferdigheten?
Job 8:3
 
4
Kunnskap
Jeg, Visdommen, bor sammen med klokskap;
kunnskap og omtanke finnes hos meg.
Ordspr 8:12
 
5
Langt liv
Jeg metter ham med et langt liv
og lar ham se min frelse.»
Sal 91:16
 
6
Kjærlighet
Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet. 1Joh 4:8
 
7
Ekteskap
Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. 1Mos 2:24
 
8
Ekteskap
Mannen stoler på henne i sitt hjerte,
han mangler ikke vinning.
Hun gjør bare godt imot ham,
aldri noe ondt så lenge hun lever.
Ordspr 31:11-12
 
9
Nåde
Når buen viser seg i skyene,
vil jeg se den og tenke på den evige pakten
mellom Gud og hver levende skapning,
alt kjøtt og blod på jorden.»
1Mos 9:16
 
10
Tjeneste
Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Joh 15:16
 
11
Mirakler
Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Matt 19:26
 
12
Fred
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Fil 4:6-7
 
13
Kraft
Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage.
Matt 10:1
 
Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave.
Matt 10:8
 
14
Forfremmelse
Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri lavere, så sant du lyder budene fra Herren din Gud som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem.
5Mos 28:13
 
15
Fremgang
Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.
3Joh 1:2
 
16
Beskyttelse
Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.
Luk 12:7
 
17
Provisjon
Alles øyne venter på deg,
og du gir dem mat i rett tid.
Sal 145:15
 
18
Hvile
I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, du alene
lar meg hvile trygt.
Sal 4:9
 
19
Fornying
Han metter ditt liv med det gode,
du blir ung igjen som ørnen.
Sal 103:5
 
20
Oppstandelse fra de døde
Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»
Joh 11:25-26
 
21
Rikdommer
Å være ydmyk og frykte Herren
gir rikdom, ære og liv.
Ordspr 22:4
 
22
Frelse
I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.
Kol 1:14
 
23
Sikkerhet
Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.
Matt 7:25
 
24
Styrke
Du svarte meg den dagen jeg ropte,
du fylte meg med styrke. Sal 138:3
 
25
Suksess
Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Fil 4:19
 
26
Sannhet
Med sine fjær skal Han dekke deg, og under Hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern.
Sal 91:4 BGO
 
27
Innsikt
Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg innsikt i alt.
2Tim 2:7
 
28
Seier
I Gud skal vi gjøre storverk.
Han skal tråkke ned våre fiender.
Sal 60:14
 
29
Visdom
For det er Herren som gir visdom;
kunnskap og forstand går ut fra hans munn.
Han samler opp klokskap til de rettskafne,
er et skjold for den som er hel i sin ferd.
Ordspr 2:6-7
 
30
Guds Ord
Han sendte sitt ord og helbredet dem
og fridde dem fra graven.
Sal 107:20
 
31
Arbeid
Jeg erkjenner at ingenting er godt for dem, foruten dette at enhver gleder seg og gjør det gode gjennom sitt liv,
og at hvert menneske spiser og drikker og får se det gode som kommer ut av alt sitt strev. Det er også en gave fra Gud.
Forkynneren 3:12-13 BGO

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011