(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, gjengitt med tillatelse)

 
1
Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» 2Mos 14:14
 
2
Litt etter litt vil jeg drive dem bort for deg, til du blir så tallrik at du kan ta landet i eie. 2Mos 23:30
 
3
Gud er ikke et menneske, så han lyver,
et menneskebarn, så han skifter sinn.
Gjør han ikke det han sier,
holder han ikke det han lover?
4Mos 23:19
 
4
Kom fram og se det store som Herren vil gjøre for øynene på dere. 1Sam 12:16
 
5
Gud er mitt sterke vern,
han gjør min ferd hel.
2Sam 22:33
 
6
Spør etter Herren og hans makt,
søk alltid hans ansikt!
1Krø 16:11
 
7
Bort fra meg, alle som gjør urett!
For Herren hører min gråt.
Sal 6:9
 
8
Herren er mitt berg og min borg og min befrier,
min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.
Han er mitt skjold og min frelse,
min styrke og mitt vern.
Sal 18:3
 
9
Nå vet jeg at Herren berger den han har salvet.
Han svarer ham fra sin hellige himmel,
gjør storverk og frelser med sin høyre hånd.
Sal 20:7
 
10
Men du, Herre, vær ikke langt borte,
min styrke, skynd deg og hjelp meg!
Sal 22:20
 
11
Jeg elsker dem som elsker meg,
og de som søker, finner meg.
Ordspr 8:17
 
12
Vennlige ord er dryppende honning,
søte for sjelen og sunne for kroppen.
Ordspr 16:24
 
13
Glede i hjertet gir god helse,
mismot tærer på kroppen.
Ordspr 17:22
 
14
Herrens navn er et festningstårn,
den rettferdige løper dit og finner vern.
Ordspr 18:10
 
15
Den dagen Herren lar deg hvile fra ditt strev og din uro og det harde slavearbeidet som ble lagt på deg, Jes 14:3
 
16
Se, jeg gjør noe nytt.
Nå spirer det fram.
Merker dere det ikke?
Ja, jeg legger vei i ørkenen,
elver i ødemarken.
Jes 43:19
 
17
Kan en kvinne glemme sitt diende barn,
en omsorgsfull mor det barnet hun bar?
Selv om de skulle glemme,
skal ikke jeg glemme deg.
Se, jeg har tegnet deg i mine hender,
dine murer er alltid foran meg.
Jes 49:15-16
 
18
Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet,
frels meg du, så blir jeg frelst.
For du er min lovsang.
Jer 17:14
 
19
Se, jeg, Herren, er Gud for alt som lever. Finnes det noe som er umulig for meg? Jer 32:27
 
20
Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis. Esek 34:16
 
21
Jeg gir dere igjen for årene
da den svermende, den hoppende, den gnagende
og den tyggende gresshoppen åt,
min store hær som jeg sendte mot dere.
Joel 2:25
 
22
Søk Herren, så skal dere leve! Amos 5:6a
 
23
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matt 6:33
 
24
Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Åp 22:1-2
 
25
Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne. 1Joh 3:22
 
26
Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Jak 5:13
 
27
Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Heb 11:6
 
28
Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.
Heb 11:1
 
29
Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen. 2Tim 4:18
 
30
Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med seg syke og folk som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Apg 5:16
 
31
Peter sa til ham: «Æneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din!» Straks reiste han seg opp. Apg 9:34

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011