(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, gjengitt med tillatelse)

 
1
Nei, dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,
å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.
Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden,
brått skal helbredelsen komme.
Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.
Da skal du kalle, og Herren skal svare,
du skal rope, og han skal si: «Her er jeg!»
Jes 58:6-9a
 
2
La føttene gå rett fram på veien,
så det halte ikke blir vridd ut av ledd, men heller blir helbredet.
Heb 12:13
 
3
Herren er god,
et vern på nødens dag.
Han tar seg av dem
som søker tilflukt hos ham.
Nah 1:7
 
4
La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast.
Heb 10:23
 
5
Salig er den som har omsorg for de svake.
På ulykkesdagen frir Herren ham ut.
Herren verner ham og holder ham i live,
lykkelig er han i landet.
Du overgir ham ikke til grådige fiender!
Herren styrker ham i sykdommen;
du forvandler leiet hans når han er syk.
Sal 41:2-4
 
6
Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 
Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.
1Joh 5:14-15
 
7
Men for dere som frykter mitt navn,
skal rettferds sol gå opp
med legedom under sine vinger.
Mal 4:2a
 
8
Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro.»
Matt 21:22
 
9
Han gir den trette kraft,
og den som ikke har krefter,
gir han stor styrke.
Gutter blir trette og slitne,
unge menn snubler og faller.
Men de som venter på Herren,
får ny kraft,
de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke slitne,
de går og blir ikke trette.
Jes 40:29-31
 
10
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Matt 6:33
 
11
Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.»
Apg 4:30
 
12
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
Sal 23:4
 
13
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, 
så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»
Matt 11:28-30
 
14
Det er min trøst i nøden
at ditt ord gir meg liv.
Sal 119:50
 
15
Da ropte de til Herren i sin nød,
og han berget dem ut av trengslene.
Han sendte sitt ord og helbredet dem
og fridde dem fra graven.
Sal 107:19-20
 
16
Hvert våpen som er smidd mot deg,
skal mislykkes.
Hver tunge som taler mot deg i retten,
skal du kjenne skyldig.
Dette er arven Herrens tjenere får,
rettferdigheten jeg gir dem,
sier Herren.
Jes 54:17
 
17
Herre, min Gud, jeg ropte til deg,
og du helbredet meg.
Sal 30:3
 
18
Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. 
Så helbreder jeg dem og 
åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem.
Jer 33:6
 
19
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.
Ef 3:20-21
 
20
For lik regn og snø
som faller fra himmelen
og ikke vender tilbake dit
før de har vannet jorden,
gjort den fruktbar og fått den til å spire,
gitt såkorn til den som skal så,
og brød til den som skal spise,
slik er mitt ord
som går ut av min munn:
Det vender ikke tomt tilbake til meg,
men gjør det jeg vil
og fullfører det jeg sender det til.
Jes 55:10-11
 
21
For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede 
Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.
Kol 1:13-14
 
22
Jeg så hvilke veier han gikk.
Nå vil jeg helbrede ham og lede ham
og gi ham trøst.
Hos de sørgende
skaper jeg ny frukt på leppene:
Fred,
fred til den som er nær,
og til den som er langt borte,
sier Herren.
Jeg vil helbrede ham.
Jes 57:18-19
 
23
For ingen ting er umulig for Gud.
Luk 1:37
 
24
Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.
Jes 41:10
 
25
Han leger dem som har et knust hjerte,
og forbinder sårene deres.
Sal 147:3
 
26
Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt. 
Sykdom vil jeg holde borte fra deg.
2Mos 23:25
 
27
Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, 
men for Gud er alt mulig.»
Matt 19:26
 
28
Så sier Herren til dere: Vær ikke redde og mist ikke motet av denne store styrken; 
for dette er ikke deres kamp, men Guds.
2Krø 20:15b
 
29
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg alt ditt hjerte ber om!
Legg din vei i Herrens hånd!
Stol på ham, så griper han inn.
Sal 37:4-5
 
30
Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt han har gjort, er godt. 
Han får døve til å høre og stumme til å tale.»
Mark 7:37
 
31
Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren.
Luk 4:18-19

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011