(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, gjengitt med tillatelse)

 
1. Matt 1:21: Frelse fra synd
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»

 

2. Matt 3:11: Jesus døper i Ånd og ild 

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.

 

3. Matt 4:4: Liv ved Ordets brød

Jesus svarte: «Det står skrevet:

Mennesket lever ikke av brød alene,

men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

 

4. Matt 4:19: Sjelevinnerkraft

Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»

 

5. Matt 5:3: Himlenes rike for fattige

«Salige er de som er fattige i ånden,

for himmelriket er deres.

 

6. Matt 5:4: Trøst

Salige er de som sørger,

for de skal trøstes.

 

7. Matt 5:7: Barmhjertighet

Salige er de barmhjertige,

for de skal få barmhjertighet.

 

8. Matt 6:14: Tilgivelse

For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

 

9. Matt 7:7-8: Svarer på bønn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

 

10. Matt 7:11: Gode gaver

Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!

 

11. Matt 8:17: Helbredelse for legeme

Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:

Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.

 

12. Matt 9:29: Bønnesvar ved tro 

Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.»

 

13. Matt 10:29-31: Fars omsorg

Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.

 

14. Matt 10:42: Omtenksomhets lønn

Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

 

15: Matt 11:28: Sjelefred

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

 

16: Matt 16:18: Menighetens seier

Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

 

17. Matt 16:19: Makt til å binde og løse

Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

 

18. Matt 17:20: Troens ubegrensede kraft

«Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: ‘Flytt deg herfra og dit!’ – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.

 

19. Matt 18:20: Jesus midt i blant oss

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

 

20. Matt 24:35: Guds Ord urokkelig

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

 

21. Matt 25:21: Troskapen belønnes

Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’

 

22. Matt 28:20: Er med oss alle dager

og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

 

23. Luk 1:79: Fredens veg

 

og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge,

og lede våre føtter inn på fredens vei.»

 

24. Joh 1:16: hans fylde er vår

Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

 

25. Joh 16:13-15: Den Hellige Ånds ledelse

Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

 

26. Joh 3:16: Løfte om evig liv

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

27. Joh 4:14: Et stadig kildevell for tørste

«Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

 

28. Joh 6:56: en iboende Kristus

Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.

 

29.  Joh 7:37-39: strømmer av levende vann

På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.

 

30. Joh 8:32: frihet

Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

 

31. Joh 10:28: trygghet i Jesu hånd

Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.