(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, gjengitt med tillatelse)

 

1

Den gode hyrde - Joh 10:11

Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.

 

2

Guds bilde - 2Kor 4:4

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

 

3

Guds Lam - Joh 1:29

Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

 

4

Veien - Joh 14:6

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

 

5

Fredsfyrsten - Jes 9:6

For et barn er oss født,

en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder.

Han har fått navnet

Underfull rådgiver, Veldig Gud,

Evig far, Fredsfyrste.

 

6

Ordet - Joh 1:1

I begynnelsen var Ordet.

Ordet var hos Gud,

og Ordet var Gud.

 

7

Klippen - 1Kor 10:4

og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.

 

8

Herlighetens Herre - 1Kor 2:8

Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre.

 

9

Veldig Gud - Jes 9:6

For et barn er oss født,

en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder.

Han har fått navnet

Underfull rådgiver, Veldig Gud,

Evig far, Fredsfyrste.

 

10

Den Hellige - Apg 3:14

Dere fornektet Den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder.

 

11

Den Rettferdige - Apg 3:14

Dere fornektet Den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder.

 

12

Redningsmannen - Rom 11:26

På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:

Fra Sion skal redningsmannen komme,

han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

 

13

Den Høyestes Sønn - Luk 1:32

Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,

og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

 

14

Vårt liv - Kol 3:4

Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.

 

15

Gjenløser - Job 19:25

Jeg vet at min gjenløser lever.

Som den siste skal han stå fram i støvet.

 

16

Livets høvding - Apg 3:15 (DNB1930)

men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

 

17

Alfa og Omega - Åp 22:13

13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

 

18

Livet - Joh 14:6

6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

 

19

Verdens lys - Joh 8:12

12 Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

 

20

Livets brød - Joh 6:35

35 Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

 

21

Sannheten - Joh 14:6

6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

 

22

Rådgiver - Jes 9:6

6 For et barn er oss født,

en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder.

Han har fått navnet

Underfull rådgiver, Veldig Gud,

Evig far, Fredsfyrste.

 

23

Løven av Juda - Åp 5:5

5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.»

 

24

Den levende - Åp 1:17b-18

«Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

 

25

Mellommann - 1Tim 2:5

5 For Gud er én

og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,

mennesket Kristus Jesus,

 

26

Den sanne Gud - 1Joh 5:20

Vi vet også at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner Den sanne. Vi er i Den sanne, vi som er i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.

 

27

Israels konge - Joh 1:49

Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»

 

28

Herre og Frelser - 2Pet 2:20

For når noen er kommet fri fra det urene i verden og har lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og de så igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til med dem enn før.

 

29

Hjørnesteinen - Ef 2:20

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen

 

30

Livets ord - 1Joh 1:1

Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord.

 

31

Troens opphavsmann og fullender - Hebr 12:2

med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.