(Bibelen 2011 © Bibelselskapet, Gjengitt med tillatelse)

 
1
For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid. 1. Joh 2:17
 
2
I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. 1. Joh 4:18
 
3
Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe deres egne plikter og arbeide med hendene, slik vi har pålagt dere.  Da kan dere gå fram slik det sømmer seg overfor dem som står utenfor, og trenger ikke å be noen om hjelp. 1Tess 4:11-12
 
4
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,  han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 1Tim 2:1-4
 
5
men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 2Kor 12:9
 
6
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Matt 6:10
 
Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere. Matt 12:28
 
7
Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.» Apg. 4:30
 
8
Kast ditt brød på vannet,
for med tiden vil du finne det igjen.
Del det du har, med sju eller åtte;
for du vet ikke hva slags ulykker
som kan hende på jorden.
Forkynneren 11:1-2
 
9
La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. Heb 10:23
 
10
Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Jak 2:1
 
Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Jak 2:8-9
 
11
Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
Om syndene deres er som purpur,
skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen,
skal de bli hvite som ull.
Hvis dere er villige og lydige,
skal dere få spise det gode i landet.
Men er dere uvillige og trassige,
skal dere fortæres av sverd.
For Herrens munn har talt.
Jes 1:18-20
 
12
Maria gjemte Ordet i sitt hjerte, og det er det viktig at disipler gjør også:
 
Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. Luk 2:19 Bibelen 78/85 
 
13
Smi plogskjærene om til sverd
og vingårdsknivene til spyd!
Den svake skal si: «Jeg er en helt.»
Joel 3:15
 
14
Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh 8:12
 
15
Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.
Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.
Luk 6:35-36
 
16
Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være. Luk 12:33-34
 
17
Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.» Luk 6:38
 
18
Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Mark 16:17-18
 
19
Én strør ut og får mer igjen,
en annen er gjerrig og ender i fattigdom.
Den gavmilde får gode dager,
den som øser ut til andre, får rikelig tilbake.
Ordspr 11:24-25
 
20
Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. Rom 2:10
 
21
Når en manns veier er til velbehag for Herren, da lar Han til og med hans fiender holde fred med ham. Ordspr 16:7 BGO
 
22
Frykten for Herren fører til liv, mett kan han legge seg til hvile, og det onde skal ikke komme over ham. Ordspr 19:23 BGO
 
23
Den som hjelper den fattige, låner til Herren,
som vil lønne ham for det han har gjort. Ordspr 19:17
 
24
Overgi dine gjerninger til Herren, så skal dine planer bli virkelighet. Ordspr 16:3 BGO
 
25
Rettferdige lepper er en fryd for konger, og han elsker den som taler det som er rett. Ordspr 16:13 BGO
 
26
Herre, led meg i din rettferd
så fienden ikke når meg.
Gjør veien din jevn for meg!
Sal 5:9
 
27
Han strør ut, han gir til de fattige,
hans rettferd skal alltid vare,
stor og herlig blir hans makt.
Sal 112:9
 
28
Ja, én dag i dine forgårder
er bedre enn tusen andre.
Å ligge ved terskelen til min Guds hus
er bedre enn å bo i lovløses telt.
Sal 84:11
 
29
Herrens engel slår leir
rundt dem som frykter ham.
Han frir dem ut.
Sal 34:8
 
30
Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1. Joh 2:1-2
 
31
Hvor mye bedre er det ikke å vinne visdom enn gull! Å vinne forstand må en velge framfor sølv! Ordspr 16:16 BGO

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011