Kjærlighetsbrev fra din Far


Ropet fra en Far’s hjerte fra 1. Mosebok til Johannes’ Åpenbaring.


Mitt Barn,


Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg. Salme 139:1

Jeg vet når du sitter og når du står oppreist. Salme 139:2

Jeg er vel kjent med alt du er. Salme 139:3

Til og med hvert eneste hårstrå på ditt hode vet jeg om. Matteus 10:29-31

For du ble skapt i mitt bilde. 1. Mosebok 1:27

I meg lever du og beveger deg og er til. Apostlenes gjerninger 17:28

For du er min slekt. Apostlenes gjerninger 17:28

Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget. Jeremia 1:4-5

Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen. Efeserne 1:11-12

Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok. Salme 139:15-16

Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo.Ap.gj. 17:26

Du er skremmende og vidunderlig skapt.Salme 139:14

Jeg vevde deg sammen i din mors mage. Salme 139:13

Og jeg dro deg fram den dagen du ble født. Salme 71:6

Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg. Johannes 8:41-44

Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint, jeg er sann kjærlighet. 1 Johannes 4:16

Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet. 1 Johannes 3:1

Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far. 1 Johannes 3:1

Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby. Matteus 7:11

For jeg er den perfekte far. Matteus 5:48

Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd. Jakob 1:17

For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov. Matteus 6:31-33

Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp. Jeremia 29:11

Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Jeremia 31:3

Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden. Salme 139:17-18

Og jeg fryder meg over deg med jubel. Sefanja 3:17

Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg. Jeremia 32:40

For du er min verdifulle eiendom. 2. Mosebok 19:5

Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot. Jeremia 32:41

Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting. Jeremia 33:3

Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg. 5. Mosebok 4:29

Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker. Salme 37:4

For det er jeg som gir deg disse ønskene. Filipperne 2:13

Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå. Efeserne 3:20

For jeg er din største oppmuntrer. 2 Tessaloniker 2:16-17

Jeg er også den Far som trøster deg under alle dine problemer. 2 Korinterne 1:3-4

Når du har hjertesorg, er jeg nær deg. Salme 34:19

Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte. Jesaja 40:11

En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne. Åpenbaringen 21:3-4

Og jeg vil ta vekk hver eneste smerte du har lidd her på jorden. Åp. 21:3-4

Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus. Johannes 17:23

For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus. Johannes 17:26

Han er det nøyaktige bilde av min eksistens. Hebreerne 1:3

Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, og ikke imot deg.Romerne 8:31

Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder. 2 Korinterne 5:18-19

Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones. 2 Korinterne 5:18-19

Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg. 1 Johannes 4:10

Jeg ga opp det jeg elsket for å. prøve å få din kjærlighet. Romerne 8:31-32

Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg. 1 Johannes 2:23

Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen. Romerne 8:38-39

Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet himmelen noen gang har sett. Lukas 15:7

Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far. Efeserne 3:14-15
Mitt spørsmål er... Vil du være mitt barn? Johannes 1:12-13

Jeg venter på deg. Luke 15:11-32

 

Kjærlig hilsen fra din himmelske Pappa, den allmektige Gud
Abba

 

 

Norwegian Father’s Love Letter © 1999 Father Heart Communications - FathersLoveLetter.com - Please feel free to copy & share with others.

Frans av Assisi´s bønn

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.


La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe tilgivelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet hersker.

La meg bringe tro der tvilen er sterk.

La meg bringe sannhet der usikkerheten råder.

La meg bringe lys der mørket har all makt.

La meg skape glede der hvor det er sorg.
Å Mester, la meg
 ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste.
 
Ikke så meget å bli forstått som å forstå
 
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får.

Det er ved å glemme oss selv at vi finner oss selv.

Det er ved å tilgi andre at vi selv får tilgivelse.

Det er ved å dø at vi står opp til evig liv.

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Leve en dag om gangen, nyte ett øyeblikk om gangen.
Akseptere vanskeligheter som en sti til fred.

Ta, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er,
ikke som jeg ønsker den skal være.

Stole på at du Gud vil gjøre alle ting rett
hvis jeg overgir meg til din vilje;
slik at jeg kan bli rimelig lykkelig i dette livet og
fullkomment lykkelig sammen med deg
i evigheten.

Amen.

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

det skal også dere gjøre mot dem.

For dette er loven og profetene.

 

Matt 7:12 Bibelen 2011

Guds fulle rustning

Kle dette på i bønn:

- Frelsens hjelm

- Rettferdighetens brynje

- Sannhetens belte om livet

- Troens skjold

- Åndens sverd

- Den beredskap til kamp som fredens evangelium gir som sko på føttene.

 

Be alltid i Ånden,

Be for alle de hellige,

Be for kristne ledere at de taler som de bør

 

(Fritt etter Efeserne 6:10-20)

Vær ikke bekymret

Vær ikke bekymret for noe!

Men legg alt dere har på hjertet,

fram for Gud.

Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand,

skal bevare deres hjerter

og tanker i Kristus Jesus.

 

Fil 4:6-7 Bibelen 2011

Den Lille Bibel

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

 Joh 3:16 Bibelen 2011

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Matt 6:9-13 Bibelen 2011

Men dersom...

Men dersom vi bekjenner våre synder,

er han trofast og rettferdig,

så han tilgir oss syndene

og renser oss for all urett.

 

1 Joh 1:9 Bibelen 2011

Romerveien til frelse

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10:9-13 Bibelen 2011

Lidelse, glede eller sykdom?

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Jak 5:13-16 Bibelen 2011

Jesaja 41:10

Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Bibelen 2011

5. Mos 31:8

Herren selv skal gå foran deg.

Han skal være med deg.

Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Vær ikke redd og mist ikke motet!

 

Bibelen 2011