Bible Videos - Norwegian / 1354 Views

Laget med Adobe Spark Video.

Innlest 20. Juli 2017 

Opplest bibeltekst er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Related Videos