Bible Videos - Norwegian / 1316 Views

Mannakorn om Legedom - Del 2

Lest inn av meg, 19. Juli 2017, Lastet opp samme dag.

Laget med Adobe Spark Video

 

Bibeltekst er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Related Videos