Bible Videos - Norwegian / 1363 Views

50 Bibel vers om legedom opplest av meg.

Laget med Adobe Spark Video, 19. Juli 2017, Lastet opp samme dag.

Bibeltekst er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse 

Related Videos