Bible Videos - Norwegian / 1318 Views

Mannakorn del 2.

Laget 2-3.August 2017

Opplest bibeltekst er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Laget med Adobe Spark Video.

Foto og innlesning av Thomas Kostiuk Olsen.

 

Related Videos