Bible Videos - Norwegian / 1380 Views

Laget med Adobe Spark Video.

Laget: 1. August 2017

Opplest bibeltekst er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Alle foto er tatt av Thomas Kostiuk Olsen.

Related Videos