Bible Videos - Norwegian / 1309 Views

Laget med iMovie og Adobe Spark Video.

Denne versjonen ble laget 15.Juli 2017.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

 

Related Videos