Bible Videos - Norwegian / 1375 Views

24 bibelvers opplest av meg.

Bibelen 2011 oversettelsen er brukt. 

Video satt sammen med Adobe Spark Video.

Video laget 14.juli 2017

Lastet opp også 14.Juli 2017.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Related Videos