Bible Videos - Norwegian / 1360 Views

1.Korinterbrev 13, om Kjærlighet. Opplest av Thomas Olsen fra "En levende bok", Nye Testamentet av Boken til alle.

Laget med Adobe Spark Video.

Laget og lastet opp 15. Juli 2017

Alle foto har jeg tatt selv

Related Videos