Bible Videos - Norwegian / 1306 Views

Bibel vers meditasjon

Laget med iMovie og Adobe Spark Video.

Denne versjonen er fra 15.Juli 2017

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Related Videos