Bible Videos - Norwegian / 1255 Views

(Anbefaler å gjøre om versene til bønn til Gud, gjør det gjerne personlig.)

Alle foto har jeg tatt selv.

Software jeg har brukt er iMovie og Adobe Spark Video

Versjon laget og lastet opp 15.Juli 2017

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Related Videos